Facebook, Youtube có thể bị chặn nếu không gỡ bỏ các thông tin sai phạm

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Ảnh minh hoạ
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Ảnh minh hoạ
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Ảnh minh hoạ
Lên top