F1, F2 tại Ninh Bình có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Các trường hợp F1, F2 tại Ninh Bình liên quan đến bệnh nhânh 2899 tại Hà Nam đều  có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 và đang được tiếp tục cách ly theo dõi. Ảnh: NT
Các trường hợp F1, F2 tại Ninh Bình liên quan đến bệnh nhânh 2899 tại Hà Nam đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 và đang được tiếp tục cách ly theo dõi. Ảnh: NT
Các trường hợp F1, F2 tại Ninh Bình liên quan đến bệnh nhânh 2899 tại Hà Nam đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 và đang được tiếp tục cách ly theo dõi. Ảnh: NT
Lên top