F1 của bệnh nhân 2014 tại Đồng Tháp âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Lên top