F0 tự điều trị tại nhà: Phường xã rất khó xác nhận để được cấp thẻ xanh

Chính quyền địa phương khó xác nhận F0 cho người dân nếu không có giấy tờ nào để chứng minh Ảnh minh hoạ. Ảnh: Anh Tú
Chính quyền địa phương khó xác nhận F0 cho người dân nếu không có giấy tờ nào để chứng minh Ảnh minh hoạ. Ảnh: Anh Tú
Chính quyền địa phương khó xác nhận F0 cho người dân nếu không có giấy tờ nào để chứng minh Ảnh minh hoạ. Ảnh: Anh Tú
Lên top