F0 tăng, TPHCM yêu cầu tăng cường quản lý đi lại của người dân

TPHCM yêu cầu tăng cường quản lý việc đi lại của người dân trước tình trạng F0 có xu hướng tăng.  Ảnh: Chân Phúc
TPHCM yêu cầu tăng cường quản lý việc đi lại của người dân trước tình trạng F0 có xu hướng tăng. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM yêu cầu tăng cường quản lý việc đi lại của người dân trước tình trạng F0 có xu hướng tăng. Ảnh: Chân Phúc
Lên top