F0 nào tại Hải Phòng được áp dụng cách ly, điều trị tại nhà?

Hải Phòng ban hành Phương án Cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng ban hành Phương án Cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng ban hành Phương án Cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top