F0 lẩn khuất trong cộng đồng, Hà Nội cần thực hiện nghiêm việc giãn cách

Các chốt kiểm soát tại Hà Nội.
Các chốt kiểm soát tại Hà Nội.
Các chốt kiểm soát tại Hà Nội.
Lên top