F0 cộng đồng tăng nhanh,Thành uỷ Hải Phòng ra chỉ thị tăng cường phòng dịch

Thành uỷ Hải Phòng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Mai Dung
Thành uỷ Hải Phòng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Mai Dung
Thành uỷ Hải Phòng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Mai Dung
Lên top