EVNSPC ủng hộ 33 tỉ mua thiết bị, vật tư y tế phòng chống COVID-19

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (phải) thay mặt EVNSPC trao kinh phí 3 tỉ đồng hỗ trợ Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Đức Long
Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (phải) thay mặt EVNSPC trao kinh phí 3 tỉ đồng hỗ trợ Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Đức Long
Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (phải) thay mặt EVNSPC trao kinh phí 3 tỉ đồng hỗ trợ Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Đức Long
Lên top