EVNSPC thể hiện trách nhiệm xã hội qua “Ngày hội tiết kiệm điện”

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Nguyễn Văn Hợp trao tặng xe đạp và học bổng cho các học sinh nghèo, hiếu học tỉnh Tây Ninh tại Ngày hội Tiết kiệm điện 2019
Chủ tịch HĐTV EVNSPC Nguyễn Văn Hợp trao tặng xe đạp và học bổng cho các học sinh nghèo, hiếu học tỉnh Tây Ninh tại Ngày hội Tiết kiệm điện 2019
Chủ tịch HĐTV EVNSPC Nguyễn Văn Hợp trao tặng xe đạp và học bổng cho các học sinh nghèo, hiếu học tỉnh Tây Ninh tại Ngày hội Tiết kiệm điện 2019
Lên top