EVNSPC tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học Trà Vinh

Ông Nguyễn Phước Đức- Tổng Giám đốc EVNSPC tặng quà cho các em học sinh
Ông Nguyễn Phước Đức- Tổng Giám đốc EVNSPC tặng quà cho các em học sinh
Ông Nguyễn Phước Đức- Tổng Giám đốc EVNSPC tặng quà cho các em học sinh
Lên top