EVNSPC tăng cường kểm tra lưới điện đảm bảo vận hành lễ 30.4 – 1.5

EVN SPC tăng cường kiểm tra hệ thống lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định phục vụ các ngày lễ sắp đến
EVN SPC tăng cường kiểm tra hệ thống lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định phục vụ các ngày lễ sắp đến
EVN SPC tăng cường kiểm tra hệ thống lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định phục vụ các ngày lễ sắp đến

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top