EVNSPC diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

CNVCLĐ Tổng Công ty Điện lực miền Nam chuẩn bị thực hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh EVNSPC cung cấp.
CNVCLĐ Tổng Công ty Điện lực miền Nam chuẩn bị thực hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh EVNSPC cung cấp.
CNVCLĐ Tổng Công ty Điện lực miền Nam chuẩn bị thực hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Lên top