EVNCPC: Vượt khó đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng

Dự án nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kV Sông Cầu 2 vượt tiến độ. Ảnh: Ngọc Thạch
Dự án nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kV Sông Cầu 2 vượt tiến độ. Ảnh: Ngọc Thạch
Dự án nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kV Sông Cầu 2 vượt tiến độ. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top