EVNCPC ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ “Ly cà phê yêu thương”

EVNCPC ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ “Ly cà phê yêu thương”. Ảnh: NP
EVNCPC ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ “Ly cà phê yêu thương”. Ảnh: NP
EVNCPC ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ “Ly cà phê yêu thương”. Ảnh: NP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top