EVNCPC tặng hệ thống điện mặt trời cho một trường ở Quảng Nam

Trường PTTH Võ Chí Công xã A Xan huyện Tây Giang, Quảng Nam được tặng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà. Ảnh: TT
Trường PTTH Võ Chí Công xã A Xan huyện Tây Giang, Quảng Nam được tặng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà. Ảnh: TT
Trường PTTH Võ Chí Công xã A Xan huyện Tây Giang, Quảng Nam được tặng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà. Ảnh: TT
Lên top