EVNCPC: Nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện phòng chống dịch COVID

Công nhân PC Đắk Lắk khẩn trương đấu nối hệ thống điện phục vụ Bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động. Ảnh: Ngọc Thạch
Công nhân PC Đắk Lắk khẩn trương đấu nối hệ thống điện phục vụ Bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động. Ảnh: Ngọc Thạch
Công nhân PC Đắk Lắk khẩn trương đấu nối hệ thống điện phục vụ Bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top