EVNCPC: Người dân hãy gọi tổng đài 19001909 khi phát hiện sự cố điện

Người dân hãy gọi tổng đài 19001909 khi phát hiện sự cố điện. Ảnh: Ngọc Thạch
Người dân hãy gọi tổng đài 19001909 khi phát hiện sự cố điện. Ảnh: Ngọc Thạch
Người dân hãy gọi tổng đài 19001909 khi phát hiện sự cố điện. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top