EVNCPC khẩn trương xử lý sự cố lưới điện sau bão số 6

Ngay sau khi bão tan, các nhân viên điện lực đã kiểm tra, sữa chữa nhằm cấp điện trở lại cho người dân. Ảnh: TT
Ngay sau khi bão tan, các nhân viên điện lực đã kiểm tra, sữa chữa nhằm cấp điện trở lại cho người dân. Ảnh: TT
Ngay sau khi bão tan, các nhân viên điện lực đã kiểm tra, sữa chữa nhằm cấp điện trở lại cho người dân. Ảnh: TT
Lên top