EVNCPC diễn tập trực tuyến phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão

Ảnh: Ngọc Thạch
Ảnh: Ngọc Thạch
Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top