EVNCPC đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo tai nạn điện

EVNCPC đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo tai nạn điện cho người dân. Ảnh: NP
EVNCPC đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo tai nạn điện cho người dân. Ảnh: NP
EVNCPC đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo tai nạn điện cho người dân. Ảnh: NP
Lên top