EVNCPC đẩy mạnh hợp tác thanh toán số

EVNCPC đặt mục tiêu năm 2019 có 40% khách hàng thanh toán không sử dụng tiền mặt. ảnh: TT
EVNCPC đặt mục tiêu năm 2019 có 40% khách hàng thanh toán không sử dụng tiền mặt. ảnh: TT
EVNCPC đặt mục tiêu năm 2019 có 40% khách hàng thanh toán không sử dụng tiền mặt. ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top