EVNCPC: Đảm bảo cấp điện kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ứng dụng công nghệ sửa chữa nóng lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục. Ảnh: Ngọc Thạch
Ứng dụng công nghệ sửa chữa nóng lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục. Ảnh: Ngọc Thạch
Ứng dụng công nghệ sửa chữa nóng lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top