EVN SPC tặng nhà mới cho các gia đình chính sách trong những ngày giáp Tết

Lãnh đạo TCty, CĐ EVN SPC trao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà Hồ Thị Thơ (ấp số 5, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long)
Lãnh đạo TCty, CĐ EVN SPC trao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà Hồ Thị Thơ (ấp số 5, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long)
Lãnh đạo TCty, CĐ EVN SPC trao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà Hồ Thị Thơ (ấp số 5, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top