EVN HANOI khuyến cáo sử dụng điện an toàn trong những ngày mưa bão

EVN HANOI chủ động tiến hành duy tu bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời thiết bị điện trước mùa mưa bão. Ảnh: Huyền Trang
EVN HANOI chủ động tiến hành duy tu bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời thiết bị điện trước mùa mưa bão. Ảnh: Huyền Trang
EVN HANOI chủ động tiến hành duy tu bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời thiết bị điện trước mùa mưa bão. Ảnh: Huyền Trang
Lên top