Em trai chứng kiến trong tuyệt vọng anh ruột và các nạn nhân bị xe tải tông

Trong một buổi sáng có 3 vụ TNGT làm 8 người tử vong - ảnh HH
Trong một buổi sáng có 3 vụ TNGT làm 8 người tử vong - ảnh HH
Trong một buổi sáng có 3 vụ TNGT làm 8 người tử vong - ảnh HH
Lên top