Em bé Điện Biên đi cách ly COVID-19 - cảm xúc dâng trào thành tác phẩm

Hình ảnh những em bé Điện Biên trong khu cách ly đã tạo cảm xúc mạnh mẽ đối với tác giả bức tượng.
Hình ảnh những em bé Điện Biên trong khu cách ly đã tạo cảm xúc mạnh mẽ đối với tác giả bức tượng.
Hình ảnh những em bé Điện Biên trong khu cách ly đã tạo cảm xúc mạnh mẽ đối với tác giả bức tượng.
Lên top