Đường xuyên phá Tam Giang tan hoang sau khi lũ rút

Đường xuyên phá Tam Giang tan hoang sau khi lũ rút. Ảnh: Xuân Quyền
Đường xuyên phá Tam Giang tan hoang sau khi lũ rút. Ảnh: Xuân Quyền
Đường xuyên phá Tam Giang tan hoang sau khi lũ rút. Ảnh: Xuân Quyền
Lên top