Đường vào phòng khám đa khoa phường Yên Hòa: Cần “cấp cứu”!