Đường tỉnh 830, dấu son của nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An

Đường tỉnh 830 đã góp phần đưa kinh tế tỉnh Long An vươn lên dẫn đầu khu vực ĐBSCL. Công trình được xem là dấu son của nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Đường tỉnh 830 đã góp phần đưa kinh tế tỉnh Long An vươn lên dẫn đầu khu vực ĐBSCL. Công trình được xem là dấu son của nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Đường tỉnh 830 đã góp phần đưa kinh tế tỉnh Long An vươn lên dẫn đầu khu vực ĐBSCL. Công trình được xem là dấu son của nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An. Ảnh: K.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top