Đường sắt Việt Nam: Soát vé tự động, hết cửa đưa tiễn