Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông không phải là “ngôi sao cô đơn”

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đang gấp rút hoàn thiện. Ảnh Trần Vương
Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đang gấp rút hoàn thiện. Ảnh Trần Vương
Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đang gấp rút hoàn thiện. Ảnh Trần Vương
Lên top