Đường sắt tổ chức chạy lại một số tuyến phục vụ khách dịp Quốc Khánh

Đường sắt chạy lại một số tuyến phục vụ khách dịp Quốc khánh 2.9. Ảnh minh họa VNR
Đường sắt chạy lại một số tuyến phục vụ khách dịp Quốc khánh 2.9. Ảnh minh họa VNR
Đường sắt chạy lại một số tuyến phục vụ khách dịp Quốc khánh 2.9. Ảnh minh họa VNR
Lên top