Đường sắt tiếp tục thiệt hại do bão số 9

Ngành đường sắt bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Ảnh VNR
Ngành đường sắt bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Ảnh VNR
Ngành đường sắt bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Ảnh VNR
Lên top