Đường sắt tăng cường 28 chuyến tàu phục vụ người dân nghỉ lễ 30.4

Đường sắt tăng chuyến phục vụ người dân đi nghỉ lễ 30.4 và 1.5.  Ảnh: M.Q
Đường sắt tăng chuyến phục vụ người dân đi nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Ảnh: M.Q
Đường sắt tăng chuyến phục vụ người dân đi nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Ảnh: M.Q
Lên top