Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội không thể khai thác vào cuối năm 2021

Đường sắt Nhổn-ga Hà Nội. Ảnh: ĐT
Đường sắt Nhổn-ga Hà Nội. Ảnh: ĐT
Đường sắt Nhổn-ga Hà Nội. Ảnh: ĐT
Lên top