Đường sắt nâng cấp cảnh báo tự động 270 đường ngang

Đường ngang lối mở qua đường sắt. Ảnh ATGT
Đường ngang lối mở qua đường sắt. Ảnh ATGT
Đường ngang lối mở qua đường sắt. Ảnh ATGT
Lên top