Đường sắt miền Trung: Cứ bão lũ lại... tê liệt

Đường sắt Bắc - Nam tại km 1226+780 - 1226+825 được thông tuyến trưa 14.11.
Đường sắt Bắc - Nam tại km 1226+780 - 1226+825 được thông tuyến trưa 14.11.
Đường sắt Bắc - Nam tại km 1226+780 - 1226+825 được thông tuyến trưa 14.11.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top