Đường sạt lở, giáo viên liều mình đi cano, băng rừng vào thôn "gieo" chữ

Giáo viên miền núi phải băng qua các điểm sạt lở để đến trường giảng dạy.
Giáo viên miền núi phải băng qua các điểm sạt lở để đến trường giảng dạy.
Giáo viên miền núi phải băng qua các điểm sạt lở để đến trường giảng dạy.
Lên top