Đường sắt lập đoàn tàu đưa người dân các tỉnh phía Nam về quê

Đường sắt lập đoàn tàu chuyên biệt để đưa người dân các tỉnh phía Nam về quê. Ảnh ĐT
Đường sắt lập đoàn tàu chuyên biệt để đưa người dân các tỉnh phía Nam về quê. Ảnh ĐT
Đường sắt lập đoàn tàu chuyên biệt để đưa người dân các tỉnh phía Nam về quê. Ảnh ĐT
Lên top