Đường sắt khai thác thêm một đôi tàu khách Thống Nhất

Đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh khai thác thêm 1 đôi tàu. Ảnh ĐT
Đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh khai thác thêm 1 đôi tàu. Ảnh ĐT
Đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh khai thác thêm 1 đôi tàu. Ảnh ĐT
Lên top