Đường sắt giảm giá 50% vé tàu cho trẻ 6-10 tuổi

Đường sắt giảm giá 50% vé tàu ghế ngồi cho trẻ em. Ảnh VNR
Đường sắt giảm giá 50% vé tàu ghế ngồi cho trẻ em. Ảnh VNR
Đường sắt giảm giá 50% vé tàu ghế ngồi cho trẻ em. Ảnh VNR
Lên top