Đường sắt giảm đến 13% vé tàu Tết cho người dân

Đường sắt giảm đến 13% vé tàu Tết cho hành khách. Ảnh LDO
Đường sắt giảm đến 13% vé tàu Tết cho hành khách. Ảnh LDO
Đường sắt giảm đến 13% vé tàu Tết cho hành khách. Ảnh LDO
Lên top