Đường sắt dừng khai thác 91 đoàn tàu vì dịch COVID-19

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các toa tàu.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các toa tàu.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các toa tàu.
Lên top