Đường sắt dừng chạy thêm gần 10 mác tàu

Kiểm tra thân nhiệt hành khách khi lên tàu. Ảnh VNR
Kiểm tra thân nhiệt hành khách khi lên tàu. Ảnh VNR
Kiểm tra thân nhiệt hành khách khi lên tàu. Ảnh VNR
Lên top