Đường sắt đánh thức thế mạnh vận tải siêu trường, siêu trọng

Sẽ có nhiều tuyến đường sắt mới được xây dựng trong giai đoạn 2021-2030. Ảnh minh họa: GT
Sẽ có nhiều tuyến đường sắt mới được xây dựng trong giai đoạn 2021-2030. Ảnh minh họa: GT
Sẽ có nhiều tuyến đường sắt mới được xây dựng trong giai đoạn 2021-2030. Ảnh minh họa: GT
Lên top