Đường sắt chưa thể chạy tàu từ hôm nay 7.10

Địa phương không đồng thuận khiến ngành đường sắt chưa thể chạy tàu. Ảnh minh hoạ GT
Địa phương không đồng thuận khiến ngành đường sắt chưa thể chạy tàu. Ảnh minh hoạ GT
Địa phương không đồng thuận khiến ngành đường sắt chưa thể chạy tàu. Ảnh minh hoạ GT
Lên top