Đường sắt chạy lại tàu khách Thống Nhất SE3/SE4 từ ngày 17.6

Từ ngày 17.6.2021 đường sắt sẽ chạy lại tàu khách Thống nhất SE3/SE4. Ảnh VNR
Từ ngày 17.6.2021 đường sắt sẽ chạy lại tàu khách Thống nhất SE3/SE4. Ảnh VNR
Từ ngày 17.6.2021 đường sắt sẽ chạy lại tàu khách Thống nhất SE3/SE4. Ảnh VNR
Lên top