Đường sắt Cát Linh - Hà Đông tiếp tục chậm thêm 11 tháng

Tiếp tục lỡ hẹn việc tàu chạy thử tàu đường sắt trên cao
Tiếp tục lỡ hẹn việc tàu chạy thử tàu đường sắt trên cao
Tiếp tục lỡ hẹn việc tàu chạy thử tàu đường sắt trên cao
Lên top