Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp vận hành thương mại: Trợ giá vé cho dân, không tính đến chi phí vận hành

Hệ thống bán vé của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Đ.T
Hệ thống bán vé của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Đ.T
Hệ thống bán vé của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Đ.T
Lên top